Close

EU projektai

 

ĮMONĖS VEIKLAI OPTIMIZUOTI – EFEKTYVI VERSLO VALDYMO SISTEMA

UAB „Spaudos departamentas“ įgyvendino projektą „UAB „Spaudos departamentas“ darbo našumo didinimas, diegiant verslo valdymo sistemą“, kurio metu pasirinkta verslo valdymo sistema bei sprendimai buvo pritaikyti ir adaptuoti įmonės poreikiams. Taip pat įsigyta darbui su įdiegta sistema reikalinga kompiuterinė įranga.

Sėkmingai įgyvendinti projektą padėjo finansavimas, skirtas Europos regioninės plėtros fondo, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 Projektui, kurio įgyvendintų veiklų tikslas – didinti įmonės produktyvumą – bendra investicijų suma sudarė 18 192,91 Eur, iš jų paramos lėšos siekė 10 915,74 Eur, likusią dalį lėšų skyrė pati įmonė.

Įgyvendinus projektą, įvykdyti pagrindiniai įmonės uždaviniai ir pasiekti projekto tikslai – optimizuotas įmonės valdymo procesas užtikrins projektų valdymo efektyvumą bei sėkmingą verslo plėtrą.