Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

Š / atgal

 

Šaknelė leidinio (knygos) bloko kraštas, esantis prie nugarėlės, prie kurio tvirtinamas viršelis.

Šapirografas rankraščių ir spausdintų tekstų dauginimo prietaisas, veikiantis hektografo principu.

Šilkografija grafikos technika, trafaretinės spaudos būdas, kai piešiama tušu arba fotografuojama ant rėmelyje ištempto šilko ar metalinio tinklelio; apdorojus audinį, akytos vietos įtrinamos dažais ir popieriuje, stikle ar medyje padaromas atspaudas (taip kuriami estampai, plakatai, ekslibrisai).

Šriftas rašto ar spaudos ženklų grafinis pavidalas, tekstinių spaudmenų rinkinys, į kurį įeina įvairaus dydžio ir stiliaus renkamosios raidės bei kiti rašto ženklai.

Šrifto kontrastingumas pagrindinių ir papildomų raidės elementų storio santykis.

Šrifto talpumas spaudos ženklų skaičius, telpantis į tam tikro pločio eilutę.

Štampas, spaudas metalinė forma ar įrankis su tekstu arba iliustracija, kurį patepus specialiu spalvotu skysčiu ir prispaudus prie popieriaus, gaunamas atspaudas.

Švabacheris gotiškojo šrifto atmaina, laužtinis šriftas su paapvalintais raidžių elementais, plačiausiai vartotas XVI a.