Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

Į / atgal

 

Įrakinimas surinktos nepilnos teksto eilutės užbaigimas, užpildant likusią dalį tarpine medžiaga (kvadratais, špacijomis).

Įrišimas knygos aptaisymas, apsaugantis knygos bloką nuo susitepimo ir nykimo; susideda iš knygos bloko pagaminimo ir apdorojimo, kietviršio gaminimo ir bloko įdėjimo į kietviršį.

Įrišimo medžiagos medžiagos, naudojamos įrišimui: popierius priešlapiams ir viršeliams bei kartonas; viršeliui skirtos medžiagos su audinio pagrindu, folija; poligrafiniai dažai, klijai.

Įtrauka – tarpas pirmoje eilutėje, žymintis pastraipos pradžią (vienodas visam leidinio tekstui).Įvadas – pradedamoji kalbos, straipsnio, kūrinio dalis, kurioje trumpai supažindinama su turiniu, apibūdinama paskirtis, parengimo metodika ir pan. Įžanga – parengiamoji, pradedamoji veikalo, knygos, straipsnio dalis; įvadas.

Įspaudimas įrašų, atvaizdų knygos kietviršiuose, nugarėlėse įpresavimas. Iškiliaspaudė, iškilioji spauda – kontaktinės spaudos būdas, kai spaudos formos spausdinamieji elementai yra iškilūs (aukštesni), o tarpiniai įdubę; spausdinant nudažomi tik spausdinamieji spaudos elementai, kurie ir atsispaudžia popieriuje.

Įtrauka tarpas pirmoje eilutėje, žymintis pastraipos pradžią (vienodas visam leidinio tekstui).

Įvadas pradedamoji kalbos, straipsnio, kūrinio dalis, kurioje trumpai supažindinama su turiniu, apibūdinama paskirtis, parengimo metodika ir pan.

Įžanga parengiamoji, pradedamoji veikalo, knygos, straipsnio dalis; įvadas.