C

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

C / atgal

 

Cenzūra žiniasklaidos (spaudos, radijo ir televizijos laidų), kino filmų, teatro spektaklių ir kitų viešų renginių kontrolė, draudžianti platinti kurias nors žinias, idėjas, teorijas; spaudos bei žodžio laisvės varžymo sistema.

Chrestomatijaliteratūros kūrinių ir mokslo veikalų bei jų ištraukų rinkinys, skirtas mokymui.

Chromolitografija spalvotosios litografijos technika, kai kiekvienai spalvai parengiamas atskiras akmuo, o spausdinant spalvos susijungia, gaunami pereinamieji tonai.

Chronograma datos žymėjimas lotyniškame tekste, išskiriant didesnėmis raidėmis skaitmenis, kurių suma sudaro tekste minimo įvykio arba knygos išleidimo metus.

Ciceras spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 12 punktų (apie 4,5 mm); juo spausdinamos knygos vaikams, mažesnės knygų, žurnalų bei laikraščių antraštės.

Cinkografija iškiliaspaudės formų iliustracijoms (klišių) gamybos būdas; įmonė ar cechas, gaminantys klišes; cinkografijos būdu sukurtas grafikos kūrinys.

Citata rašytinio veikalo arba kalbos tiksli pažodinė ištrauka, pavartota kuriam nors samprotavimui ar įrodymui pagrįsti arba patvirtinti.