D

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

D / atgal

 

Daidžestasperiodinis leidinys, kuriame skelbiamos įdomiausios kitų visuomenės informavimo priemonių publikacijos (dažnai sutrumpintos).

Daktilografija rašymas pirštu ore arba ant kokio daikto (stalo, pašnekovo delno ar pan.) kaip susižinojimo būdas; rašymo rašomąja mašinėle technika.

Dalis leidinio (paprastai knygos) skyrius, poskyris, skirsnis, dažniausiai turintis antraštę, gali būti išleistas ir atskiru leidiniu.

Dantiraštis senovinis Artimųjų Rytų ideografinis skiemeninis raštas, kurio ženklus sudaro įvairiai tarpusavyje sukomponuoti pleišto pavidalo brūkšnelių deriniai.

Dedikacija knygos arba kūrinio pradžioje įrašyti autoriaus žodžiai apie tai, kam ar kieno atminimui autorius tą knygą arba kūrinį skiria.

Deimantas smulkus spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 4 punktai (apie 1,5 mm).

Dekalkomanija spalvotų etikečių, prekių ženklų, vaikiškų paveikslėlių ir pan. gamybos būdas, kai specialiais klijais išteptame popieriaus lape išspausdintas atvirkštinis vaizdas, sudrėkinus vandeniu, atšoka ir prilimpa prie kito paviršiaus (popieriaus, medžio, porceliano).

Dermantinas dirbtinė oda su audinio pagrindu, vartojama knygoms įrišti.

Diagramaknygos ar straipsnio iliustracija, pateikianti grafinį įvairių dydžių santykio ar jų kitimo vaizdą, išreikštą linijomis, plokštumomis, geografinėmis figūromis ir pan.

Diakritinis ženklas pridėtinis garsinio rašto ženklas, rašomas viršuje, apačioje arba šalia raidės ir keičiantis arba tikslinantis jos garsinę reikšmę.

Diapozityvas skaidrė, pozityvinis baltas-juodas ar spalvotas vaizdas permatomoje fotografinėje medžiagoje (stikle, juostoje); poligrafijoje naudojamas kaip originalas spaudos formai gaminti.

Dido šriftas klasicizmo antikvos tipo šriftas, sukurtas prancūzų spaustuvininko F. Dido XVIII a. viduryje.

Dienraštis laikraštis, išeinantis ne mažiau kaip 5 kartus per savaitę.

Diskelis informacijos laikmena, plokščias, apvalus, lankstaus plastiko diskas kompiuterinių duomenų įrašymui, kopijavimui ir išoriniam saugojimui.

Displėjus ekraninis pultas informacijai (skaitmenimis, raidėmis, grafikais) įvesti į kompiuterį ir iš jos išvesti (stebėti ekrane).

Dokumentas laikmena, kurioje fiksuojama informacija, skirta ilgam saugojimui ir naudojimui (spaudinys, fotografinė ar magnetinė juosta, optinis diskas ir pan.).

Dubletas antras kurio nors daikto (spaudinio, juostos) egzempliorius, vienas iš dviejų vienodų daiktų.

Dublikatas antrasis dokumento egzempliorius, kuris atstoja originalą; spaustuvei pateikiama atskirų rankraščio dalių kopija, paprastai renkama skirtingu šriftu.

Dupleksas toninio atvaizdo spausdinimas dviem klišėmis ir dviem spalvomis ( juoda ir kokia nors kita ), kad atspaudas įgautų spalvinį toną, būtų ryškesnis.

Dvikorpusis tekstis, spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 20 punktų (7,52 mm); vartojamas antraštėms ir vaikiškoms knygoms spausdinti.