E

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

E / atgal

 

Egzemplioriusatskiras periodinio ar neperiodinio leidinio tiražo vienetas.

Eilutė žodžiai, raidės, skaičiai, natos ir kiti ženklai, išdėstyti vienoje horizontalioje puslapio, skilties linijoje; sudėtinė spaustuvinio rinkinio dalis (horizontaliai išdėstytos literos).

Ekslibrisas lakštinis leidinys, nedidelis popieriaus lapelis su originalaus piešinio reprodukcija; simbolinis meninis knygos savininko ženklas (piešinys, inicialai ar asmenvardis), klijuojamas viršelio vidinėje pusėje.

Ekspeditorius asmuo, kuris ką nors išsiuntinėja (pavyzdžiui, knygas, periodinius leidinius).

Ekspresinformacija operatyvus informacinis leidinys, kuriame skelbiami naujausi, svarbiausi aktualių leidinių ar straipsnių referatai arba anotacijos bei sutrumpinti vertimai iš užsienio kalbų.

Elektrofotografija fotografinis dokumentų kopijavimas sudarant elektrinio lauko reljefą fotolaidžiuose puslaidininkiuose ir jį ryškinant (elektrostatiniu būdu pernešant pigmentus).

Elementorius pradinio skaitymo ir rašymo vadovėlis.

Enciklopedija informacinis leidinys, kuriame pateikiama visų ar kai kurių mokslo ir praktikos sričių svarbiausių žinių visuma.

Enciklopedinis žodynas žodynas, kuriame abėcėlės tvarka pateikiami kurios nors mokslo, technikos, gamybos ar kitos srities terminų apibrėžimai, straipsniai apie tos srities darbuotojus, įstaigų ir organizacijų apibūdinimai, apžvalgos.

Epigrafas kūrinio pagrindinę idėją ar temą nusakanti citata, posakis arba trumpa kito veikalo ištrauka, pateikta prieš literatūros bei publicistikos kūrinį ar jo dalį kaip įžanga.

Epilogas baigiamoji kūrinio, filmo, laidos dalis, kurioje kokiu nors būdu informuojama apie tolesnį veikėjų, dalyvių likimą, įvykių raidą.

Epistolinė spauda literatūros arba publicistikos kūriniai, parašyti laiško forma.

Erotinė spauda periodiniai ir neperiodiniai leidiniai, spausdinantys erotinio pobūdžio rašinius bei iliustracijas, siekiant supažindinti skaitytojus su meilės kultūra.

Esė mokslo, filosofijos, literatūros, meno kritikos ar publicistikos kūrinys, parašytas asociacijomis grindžiamų apmąstymų forma.

Eskizas metmenys, pirminis piešinys ar brėžinys, pagal kuriuos vėliau kas nors kuriama arba gaminama.

Estampas lakštinės grafikos kūrinys, atspaudas nuo dailininko sukurtos spaudos formos.

Etiketė nedidelis lapelis, klijuojamas ant prekės arba jos pakuotės, informuojantis apie prekę, jos gamintoją.