L

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

F / atgal

 

Facetasnusklembta toninės klišės ar stereotipo šoninė sienelė (briauna), skirta klišei prie padėklo pritvirtinti.

Failas, byla vienodos struktūros ir vieno naudojimo būdo duomenų, susijusių su tam tikra tema arba problema, sankaupa, kuri duomenų (informacijos) apdorojimo procese laikoma viena visuma; kompiuterio programa, jos naudojamų duomenų dalis arba vartotojo sukurtas dokumentas.

Faksimilė tikslus originalo (parašo, rankraščio, dokumento, meno kūrinio) atgaminys, gaunamas faksimilinės spaudos ar fotografijos būdu.

Faksimilinis leidinys kokiu nors spaudos būdu pagamintas leidinys, kuo tiksliau atgaminantis ankstesnį leidinį ar rankraštį – pagal jo dydį, įrišimą, formatą, teksto ypatybes ir iliustracijas, popieriaus išvaizdą.

Falsifikatas netikras, suklastotas kūrinys, rankraštis, leidinys, dokumentas, pateikiamas kaip originalas.

Fleksografinė spauda, fleksografija iškiliosios spaudos būdas, kai spausdinama iš elastingų (guminių, plastiko) spaudos formų greit džiūstančiais organiniais sintetiniais dažais rotacinėmis mašinomis keliomis spalvomis įvairių rūšių popieriuje, celofane, sintetinėje plėvelėje, metalo folijoje.

Foliantas senovinė, dažniausiai religinio turinio, didelio formato, susiūta iš pusiau sulenktų lapų (pusės popieriaus lapo formato) knyga.

Folija popierinė kalkė arba skaidri plėvelė su pigmento, bronzos ar aliuminio miltelių sluoksneliu, vartojama tekstui ar vaizdams viršelyje ir šiaip popieriuje įspausti.

Formatas popieriaus lapo ar gatavo spaudinio plotis ir aukštis, matuojamas centimetrais (popierius 60x90, spaudinys 60x90 1/16).

Fotografija fotonuotrauka; mokslo, technikos ir kultūros sritis, apimanti metodų ir priemonių paieškas, kaip gauti vaizdą šviesai jautriuose sluoksniuose, pasitelkiant optinius signalus, kaip tuos signalus užfiksuoti.

Fotografinis teksto rinkimas, fotorinkimas spaudos formos rengimas ne liejant spaudos elementus (ženklus, eilutes), o juos fotografuojant ir naudojant specialias mašinas; spausdinamųjų elementų spaustuvinis rinkimas šviesai jautrioje medžiagoje.

Fotografuotinis leidinys leidinys, kurio tekstas ne surinktas, o nufotografuotas iš ankstesnio leidinio.

Fotoiliustracija fotonuotrauka, kurios paskirtis papildyti rašinius, iliustruoti, papuošti vieną ar kelis rašinius, parodyti, apie ką rašoma publikacijoje.

Fotokopija fotografijos būdu pagaminta paveikslo, piešinio, brėžinio, teksto kopija, antras, trečias ir t.t. egzempliorius.

Fotolitografija spaudos formos gamyba litografiniame akmenyje, panaudojant fotomechaninius procesus.

Fototipija fotomechaninis plokščiaspaudės būdas toniniams originalams dauginti, kai spaudos forma yra stiklo plokštelė, aptraukta šviesai jautriu želatinos sluoksniu, kuris fotomechaniniu būdu veikiamas perteikia šviesių bei tamsių tonų atspalvius.

Fotožurnalistika specifinė sudėtinė žurnalistikos dalis, informaciją laikraščių ir žurnalų skaitytojams pateikianti, naudodama fotografiją (akcentuotą vaizdą) ir trumpą tekstą (žodinį komentarą).

Fragmentas nedidelė kūrinio (rašinio, piešinio) dalis, teksto ištrauka.

Fraktūra siaurų, smailių, laužtinių kontūrų šriftas, klasikinė gotiškojo šrifto atmaina, sukurta XVI a. Vokietijoje ir vartota Mažojoje Lietuvoje iki 1944 m.Frazė – intonaciškai ir reikšmingai užbaigtas žodžių junginys, paprastai pasakytas vienu sakiniu, pastovus posakis.