Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

H / atgal

 

Hartas, kiečius švino, stibio ir alavo spaustuvinis lydinys raidėms, eilutėms, tarpams lieti; susidėvėjęs spaustuvinis šriftas, skirtas perlydyti.

Hektografas, hektografija teksto ir iliustracijų dauginimo prietaisas, kuriame specialiu rašalu užrašytas popieriuje tekstas ar iliustracija užspaudžiama ant tam tikros dažus sugeriančios medžiagos (želatinos, glicerino ir vandens drebučių) paviršiaus ir, prie jo spaudžiant švarius popieriaus lapus, gaunamos kopijos (iki 100 egz.).

Heliograviūra, fotograviūra fotomechaninis giliaspaudės būdas, kai spaudos forma gaunama atvaizdo diapozityvą specialiame pigmentiniame popieriuje chemiškai apdorojant ir perkeliant ant varinės plokštelės.

Hieroglifai, ieroglifai rašto ženklai, žymintys daiktus ar sąvokas; perkeltine prasme – neišskaitomas, sunkus skaityti raštas.

Homonimas slapyvardis, sudarytas iš kito autoriaus pavardės.

Honoraras piniginis atlyginimas autoriui už jo kūrinio panaudojimą, literatūros kūrinio vertėjui, meno kūrinio atlikėjui už padarytą darbą arba kai kurių laisvųjų profesijų darbuotojams už profesines paslaugas.