Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

J / atgal

 

Jubiliejinis leidinys leidinys, išleistas asmens, organizacijos ar žymesnio įvykio sukakties proga.

Juodraštis pirminis tekstas, skirtas taisyti; pataisytas galutinis tekstas, reikalingas švaraus perrašymo.

Justavimas – spaudos formos elementų matmenų tikrinimas (matricos akutės gylio, šių elementų aukščių lyginimas).