Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

 

A | BCDE | F | GHIĮJKLMNOP | RSŠTUV | Ž

 

U / atgal

 

Universas šrifto garnitūra, pasižyminti paprastumu, tinkanti įvairiems leidiniams.Užsakytinis leidinys – leidinys, kurį leidėjas ar spaustuvė leidžia kurios nors įstaigos, organizacijos ar asmens užsakymu ir lėšomis.

Užsklanda ornamentinė ar vaizdinė puošmena, išskirianti ir puošianti rankraštinės ar spausdintinės knygos skyriaus, dalies arba periodinio leidinio rašinio (straipsnio) pabaigą.