Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Ideografinis raštas

Raštas, kurio ženklai – ideogramos – yra specialūs simboliai, atsiradę iš primityvių piešinių, ir žymi ne atskirą garsą arba skiemenį, o visą žodį arba sąvoką.

Read More...

Ikonografija

Vaizdinių dokumentų (tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų), susijusių su kokia nors tema, asmeniu, vieta, įvykiu, rinkinys; iliustracinės medžiagos tam tikram leidiniui visuma.

Read More...

Iliustracija

Fotografija, piešinys, brėžinys, raižinys, paaiškinantis, papildantis arba puošiantis knygos, žurnalo, laikraščio, kitokio leidinio tekstą. Iliustravimas – iliustracijų dėjimas į tekstą, teksto aiškinimas, puošimas iliustracijomis; iliustracijų darymas; pavyzdžių pateikimas minčiai paaiškinti arba įrodyti.

Read More...

In folio

Leidinio formatas, sudarytas iš pusės popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 2 lapai, arba 4 puslapiai.

Read More...

In octavo

Leidinio formatas, sudarytas iš 3 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 8 lapai, arba 16 puslapių.

Read More...

In quarto

Leidinio formatas, sudarytas iš 2 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 4 lapai, arba 8 puslapiai.

Read More...

Indeksas

Asmenvardžių, pavadinimų rodyklė, sąrašas; sutartinis ženklas arba jų grupė klasifikacijos skyriams žymėti.

Read More...

Informacija

Mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba komunikacijos priemonėmis.

Read More...

Informacinis leidinys

Leidinys, pateikiantis trumpas mokslines, mokslo populiarinimo ar taikomojo pobūdžio žinias arba susistemintas žinias apie spaudinius.

Read More...

Inicialai

Asmenvardžio (vardo, pavardės, tėvo vardo, slapyvardžio) pirmosios raidės; rankraščio, spausdinto teksto arba atskirų jo skyrių pirmosios raidės, dažniausiai puošnios, kito šrifto ir spalvos.

Read More...

Instrukcija

Leidinys, pateikiantis normas ir taisykles, reguliuojančias tam tikros veiklos tvarką ir sąlygas, normas, nustatančias aukštesnio lygio normatyvinių aktų vykdymą.

Read More...

Intarpas

Į rašinį įterpta tam tikra teksto dalis; įterpimas. Interliniažas – tarpas tarp dviejų gretimų eilučių: atstumas tarp viršutinės eilutės apatinės linijos ir apatinės eilutės mažųjų raidžių viršutinės linijos.

Read More...

Interlinija

Spaustuvinė tarpinė medžiaga: metalinė žemesnė už šriftą plokštelė tarpams tarp rinkinio eilučių padidinti.

Read More...

Interpoliacija

Vėlesnis įterpimas kokio nors teksto (žodžių, frazių, sakinių), kuris nepriklauso autoriui ir kurio nebuvo originale.

Read More...

Intertipas

Eilučių liejamoji teksto rinkimo mašina; konstrukcija, artima linotipui, sudaryta iš labiau už linotipą unifikuotų blokų ir detalių.

Read More...

Intervalas

Atstumas tarp mašinraščio arba kompiuteriu surinkto teksto eilučių (autorinio originalo pagrindinis tekstas spausdinamas 1,5 arba 2 intervalais).

Read More...

Interviu

Informacijos rinkimo būdas, kai ji gaunama tiesiogiai kalbantis su kompetentingu asmeniu arba atsakant į klausimus raštu; žurnalistikos žanras, kuriame dialogo forma pateikiamas žurnalisto pokalbis su politiku, visuomenės, kultūros veikėju, valdžios pareigūnu arba kuo nors pasižymėjusiu asmeniu, įdomiu žmogumi.

Read More...

Įrakinimas

Surinktos nepilnos teksto eilutės užbaigimas, užpildant likusią dalį tarpine medžiaga (kvadratais, špacijomis).

Read More...