Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Laikraštis

Sulankstytų lapų pavidalo periodinis leidinys, kuriame operatyviai skelbiamos politinio, visuomeninio, ekonominio, kultūrinio gyvenimo žinios, grožinės literatūros kūriniai, reklama. Pagal periodiškumą laikraščiai skirstomi į dienraščius, savaitraščius ir tiesiog laikraščius.

Read More...

Laminavimas

Spaudinių apsaugos būdas, kai popieriaus lapas iš abiejų pusių aptraukiamas skaidria plėvele.

Read More...

Langas

Iliustracijos ar teksto išskyrimas leidinio puslapyje rėmeliais, dažniausiai iškeliant į viršutinę puslapio dalį.

Read More...

Lankas

Spaudos produkcijos matavimo vienetas. Skiriama autorinis lankas, leidybinis apskaitos lankas ir spaudos lankas.

Read More...

Lankstinukas, lankstinys

Viename popieriaus lape išspausdintas ir vieną ar kelis kartus sulankstytas, bet nesusegtas leidinys (pavyzdžiui, reklaminis, informacinis lapelis).

Read More...

Lankstymas

Vienas iš brošiūravimo procesų, kurio metu išspausdinti leidinio lapai sulankstomi į sąsiuvinius ir sudedami taip, kad puslapiai eitų numeracijos tvarka.

Read More...

Lapelis

Neperiodinis nuo 1 iki 4 puslapių leidinys, spausdinantis informacinio arba reklaminio pobūdžio tekstą bei iliustracijas.

Read More...

Laužymas

Leidinio puslapių sudarymas iš spaustuvinio rinkinio skilčių, klišių ir tarpinės medžiagos. Be teksto ir iliustracijų, laužant į puslapį sudedama antraštės, lentelės, išnašos, pagina, norma, signatūra, atsklandos bei užsklandos.

Read More...

Lederinas

Knygų viršeliams naudojamas medvilninis audinys arba popierius, aptrauktas elastinga nitroceliuliozės su pigmentais plėvele.

Read More...

Leidėjas

Asmuo, leidykla arba kita įstaiga bei organizacija, turinti leidybos teisę ir atsakinga už leidinio išleidimą bei platinimą.

Read More...

Leidėjo ženklas

Firminis leidėjo ženklas, rodantis leidinio priklausomybę jam; tai gali būti emblema, herbas, leidėjo inicialai ir kita.

Read More...

Leidimas

Knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų spaudinių gamybos organizavimas; leidinio egzemplioriai, išspausdinti nuo vieno spaustuvinio rinkinio; kelis kartus kartojamo leidinio eilės numeris.

Read More...

Leidimo duomenys

Duomenys apie spaudinio leidimo vietą, leidėją ir leidimo metus, pateikiami antraštinio lapo apatinėje dalyje; gali būti nurodyti dar ir priešantraštiniame lape, viršelyje ir kitur.

Read More...

Leidinio apimtis

Leidinio dydis autoriniais lankais (aut. l.), leidybiniais apskaitos lankais (leidyb. apsk. l.), spaudos lankais (sp. l.) arba lapų bei puslapių skaičiumi (lap., p.).

Read More...

Leidinio formatas

Leidinio puslapio plotis ir aukštis. Knygos formatas paprastai nurodomas pagal spaudos popieriaus lapo matmenis (ilgį ir plotį) centimetrais ir iš jo gautų puslapių (lapo dalių) skaičių arba tiesiog matuojant knygos puslapį milimetrais (pavyzdžiui, 70×100/16 arba 170×240 mm), o laikraščio – pagal spaudos popieriaus lapo lenkimų skaičių (formatas A2 – 1 lenkimas, A3 – 2 lenkimai, […]

Read More...

Leidinio galvutė

Periodinio leidinio pavadinimas, paantraštė, šūkis, priklausomybės nurodymas ir kiti duomenys, pateikti prie leidinio pavadinimo pirmajame (laikraščio), antrajame arba trečiajame (žurnalo) puslapyje.

Read More...