Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Galvanoplastika

Metalinių kopijų gamyba elektrocheminiu būdu; naudojama gaminant poligrafines klišes, stereotipus, raižinių kopijas, spausdinimo štampus.

Read More...

Gamybinis leidinys

Leidinys, kuriame spausdinama technikos, technologijos bei gamybos organizavimo informacija, skirta gamyboje dirbantiems specialistams.

Read More...

Garamonas

Antikvos tipo šriftas, vartojamas kai kuriose šalyse knygų leidyboje; XVI–XVIII a. plačiai vartotas Vilniaus spaustuvėse.

Read More...

Garnitūra

To paties piešinio, stiliaus ir paskirties šriftų rinkinys; pagal šriftų kontrastingumą, raidžių konstrukciją, paskirtį dažniausiai išskiriamos šešios garnitūrų grupės.

Read More...

Giliaspaudė, gilioji spauda

Kontaktinis spaudos būdas, kai spaudos formos spausdinamieji elementai yra įdubę, o tarpiniai iškilūs, aukštesni. Spausdinant dažai užpildo visą formą, bet nuo iškilusių tarpinių elementų specialia plokštele (rakeliu) jie nubraukiami, ir ant atspaudo patenka tik iš įdubimų.

Read More...

Glagolica

Viena iš dviejų senovės slavų abėcėlių, turinti 40 raidžių; kilusi iš graikų rašto, vartota X a. Nuo kitos abėcėlės – kirilicos – skiriasi raidžių įmantrumu ir puošnumu.

Read More...

Gotiškasis šriftas

Lotyniškasis gotikos stiliaus šriftas, susidaręs X–XI a. Italijoje bei Prancūzijoje; pirmą kartą spausdinimui panaudojo J. Gutenbergas XV a. Turi 4 atmainas: tekstūrą, fraktūrą, švabacherį ir gotiškąją antikvą.

Read More...

Grafikas

Brėžinys, vaizduojantis įvairių reiškinių ir su jais susijusių veiksnių tarpusavio ryšius (santykius, kitimą ir pan.); laikraščių ir žurnalų spausdinimo (gamybos technologinio proceso) kalendorinis ar valandinis planas.

Read More...

Graviūra

Ant metalo, medžio ar akmens padarytas raižinys (spaudos forma) arba to raižinio atspaudas.

Read More...

Graždanka

Rusų raidynas, kirilicos modifikacija, 1708 m. pradėta vartoti (Petro I iniciatyva) pasaulietinėje Rusijos spaudoje, įvedus 5 naujas raides; 1918 m. buvo modifikuota ir tapo dabartine rusų abėcėle.

Read More...

Greitraštis

Rašto sistema, kurioje naudojami sutrumpinimai ir supaprastinti ženklai sakytinei kalbai užrašyti.

Read More...

Grifas

Antspaudas su parašu ar kitokiu rankraštiniu tekstu arba to parašo ar teksto atspaudas dokumente; įrašas antraštiniame lape, nusakantis oficialaus dokumento kategoriją ar jo panaudojimo tvarką.

Read More...

Groteskas

šriftas, kurio raidžių linijos vienodo storio, nėra serifų; naudojamas laikraščių straipsnių antraštėms, skelbimams, afišoms.

Read More...

Gutenbergo išradimas

XV a. viduryje Johano Gutenbergo sukurtas spaudos renkamaisiais spaudmenimis būdas, panaudojus jo išrastą metalinių spaudmenų gamybos ir jų liejimo specialiu prietaisu technologiją bei rankines spausdinimo stakles ( presą ) ir atspaudams gauti pagamintus spaustuvinius dažus.

Read More...

Gutenbergo šriftas

Gotiškasis, smailiųjų raidžių, pirmasis spausdintinis šriftas (tekstūra), kuriuo 1456 m. buvo išspausdinta J. Gutenbergo vadinamoji 42 eilučių Biblija.

Read More...