Close

Gotiškasis šriftas

Lotyniškasis gotikos stiliaus šriftas, susidaręs X–XI a. Italijoje bei Prancūzijoje; pirmą kartą spausdinimui panaudojo J. Gutenbergas XV a. Turi 4 atmainas: tekstūrą, fraktūrą, švabacherį ir gotiškąją antikvą.