Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Ideografinis raštas

Raštas, kurio ženklai – ideogramos – yra specialūs simboliai, atsiradę iš primityvių piešinių, ir žymi ne atskirą garsą arba skiemenį, o visą žodį arba sąvoką.

Read More...

Ikonografija

Vaizdinių dokumentų (tapybos, grafikos kūrinių, fotografijų), susijusių su kokia nors tema, asmeniu, vieta, įvykiu, rinkinys; iliustracinės medžiagos tam tikram leidiniui visuma.

Read More...

Iliustracija

Fotografija, piešinys, brėžinys, raižinys, paaiškinantis, papildantis arba puošiantis knygos, žurnalo, laikraščio, kitokio leidinio tekstą. Iliustravimas – iliustracijų dėjimas į tekstą, teksto aiškinimas, puošimas iliustracijomis; iliustracijų darymas; pavyzdžių pateikimas minčiai paaiškinti arba įrodyti.

Read More...

Image area

Portion of a negative or plate corresponding to inking on paper; portion of paper on which ink appears.

Read More...

Imposition

Arrangement of pages on mechanicals or flats so they will appear in proper sequence after press sheets are folded and bound.

Read More...

In folio

Leidinio formatas, sudarytas iš pusės popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 2 lapai, arba 4 puslapiai.

Read More...

In octavo

Leidinio formatas, sudarytas iš 3 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 8 lapai, arba 16 puslapių.

Read More...

In quarto

Leidinio formatas, sudarytas iš 2 kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami 4 lapai, arba 8 puslapiai.

Read More...

Indeksas

Asmenvardžių, pavadinimų rodyklė, sąrašas; sutartinis ženklas arba jų grupė klasifikacijos skyriams žymėti.

Read More...

Indicia

Postal permit information printed on objects to be mailed and accepted by USPS in lieu of stamps.

Read More...

Informacija

Mokslinės, visuomeninės, politinės, techninės žinios, perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu, raštu arba komunikacijos priemonėmis.

Read More...

Informacinis leidinys

Leidinys, pateikiantis trumpas mokslines, mokslo populiarinimo ar taikomojo pobūdžio žinias arba susistemintas žinias apie spaudinius.

Read More...

Inicialai

Asmenvardžio (vardo, pavardės, tėvo vardo, slapyvardžio) pirmosios raidės; rankraščio, spausdinto teksto arba atskirų jo skyrių pirmosios raidės, dažniausiai puošnios, kito šrifto ir spalvos.

Read More...