Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Offset powder

Fine powder sprayed on freshly printed sheets to prevent transfer of wet ink as they accumulate in the delivery stack.

Read More...

Offset printing

Method of lithographic printing that transfers ink from a plate to a blanket, then from the blanket to paper.

Read More...

Oficialusis leidinys

Įstatyminio, normatyvinio arba direktyvinio pobūdžio leidinys, leidžiamas valstybinių ar visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių, įstaigų bei žinybų.

Read More...

Oficiozas

Periodinis leidinys (dažniausiai laikraštis), kuris reiškia vyriausybės požiūrį, bet nėra jos oficialus organas.

Read More...

Ofortas

Grafikos technika, kai spaudos forma gaunama chemiškai apdorojant metalo plokštę su išraižytu piešiniu (ėsdinant azoto rūgštimi); formą patepus dažais, presu daromas atspaudas ant drėgno popieriaus. Taip sukurti estampai, knygų iliustracijos, ekslibrisai, plakatai, afišos taip pat vadinami ofortais.

Read More...

Ofsetas, ofsetinė spauda

Plokščiaspaudės būdas, kai dažai nuo spaudos formos ant popieriaus patenka ne tiesiog, o per tarpinį cilindrą; spaudinio atvaizdas spaudos formoje (fotochemiškai apdorotoje metalinėje plokštėje) yra tiesioginis, o ne atvirkščias, kaip kitų spaudos būdų.

Read More...

Ofsetinė spausdinimo mašina

Rotacinė plokščiaspaudės būdu spausdinanti mašina; gali būti ritininė, spausdinanti popieriuje iš rulono, ir lakštinė, spausdinanti popieriaus lakštuose.

Read More...

OK sheet

Printed sheet representing final inking adjustments approved before production run begins.

Read More...

Opacity

Characteristic of paper that helps prevent printing on one side from showing on the other.

Read More...

Opaque

Not transparent. Also, a verb meaning to cover flaws in negatives with paint or tape. Also, the paint used for this purpose.

Read More...

Operatorius

Specialistas, techninėmis priemonėmis valdantis kokį nors įrenginį ar sistemą, atliekantis kurią nors operaciją, pavyzdžiui, kompiuteriu renkantis knygos, laikraščio ar žurnalo medžiagą (tekstą), maketuojantis leidinį ir iliustracijas.

Read More...

Operatyvioji poligrafija

Spaudos būdas, kai spaudos forma ne renkama, o reprodukuojama nuo originalo maketo; originalas maketas renkamas paprasta rašomąja mašinėle, specialia renkamąja spausdinimo mašina arba kompiuteriu, o spausdinama ofsetiniu būdu, dažniausiai rotaprintu.

Read More...

Originalas

Tikras, autentiškas rankraštis ar knyga; tekstas, parašytas autoriaus ranka ar rašomąja mašinėle, surinktas kompiuteriu, piešinys, brėžinys, fotografija, autoriaus peržiūrėti, aprobuoti.

Read More...

Originalusis leidinys

Leidinys, pirmą kartą išleistas kūrinio originalo kalba, arba kartotinis leidinys, jei jis skiriasi nuo pirmojo skirtingu poligrafiniu ir meniniu apipavidalinimu.

Read More...

Ornamentas

Puošybinis leidinio iliustravimo ir apipavidalinimo elementas, sudarytas iš vieno ar kelių ritmiškai pasikartojančių geometrinių arba vaizdinių figūrų.

Read More...