Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Tag

Board grade paper used for products such as tags and file folders.

Read More...

Taleris

Plokščias metalo padėklas, ant kurio tvirtinama spausdinimo staklių ar plokščiojo spausdinimo mašinų spaudos forma; stalas su metaline plokšte, ant kurio spaudos forma ruošiama kopijuoti arba spausdinti.

Read More...

Tarpinė medžiaga

Nespausdinamieji metaliniai, plastikiniai ar mediniai luiteliai, iš kurių spaustuviniame rinkinyje sudaromi tarpai tarp žodžių, eilučių, laukai (kvadratai, interlinijos, regletės, marzanai).

Read More...

Techninė redakcija

Leidyklos poskyris, kuriame dalykiniu ir kalbiniu požiūriu suredaguoti tekstai sutvarkomi techniškai ir parengiami spausdinti.

Read More...

Techninis redagavimas

Literatūriškai suredaguoto teksto parengimas spaudai pagal poligrafijos reikalavimus: apimties apskaičiavimas, šriftų, formato, kitų techninių parametrų nustatymas, teksto ir iliustracijų išdėstymas leidinio puslapiuose.

Read More...

Tekstas

Išspausdintas, parašytas arba žodinės formos kūrinys (veikalas), jo fragmentas; spaustuvinio rinkinio dalis be iliustracijų.

Read More...

Tekstinis leidinys

Leidinys, kuriame išspausdintas žodinis tekstas, arba žodinis tekstas su chemijos ir matematikos formulėmis, iliustracijomis.

Read More...

Teksto išskyrimas

Leidinio teksto dalies (raidžių, ženklų, žodžių ar frazių) poligrafinio vaizdo, palyginti su visu tekstu, pakeitimas. Gali būti spausdinama kitu šriftu, kita spalva, pabraukiama, daroma įtrauka ir pan.

Read More...

Tekstūra

Gotiškojo šrifto atmaina, kuriai būdinga siauros, suspaustos, ištemptos į viršų raidės.

Read More...

Termografija

Rankraštinių ir spausdintų tekstų kopijavimo būdas, paremtas šilumos poveikiu temperatūrai jautrioms medžiagoms (taikomas trumpalaikio naudojimo kopijoms gaminti).

Read More...

Tęstinis leidinys

Neapibrėžto periodiškumo žurnalinis leidinys, turintis nuolatinę antraštę, formą, numeraciją (eina numeriais, tomais, rinkiniais, knygomis).

Read More...