Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Paantraštė, poantraštis

Duomenys, paaiškinantys antraštę, žinios apie leidinio tipą, žanrą, rūšį, paskirtį, rengėjus, leidimus ir kiti, pateikiami antraštiniame lape po antraštės.

Read More...

Pabaiga

Knygos teksto baigiamoji dalis, kurioje apibendrinama knygos tema, daromos išvados.

Read More...

Pad

To bind by applying glue along one edge of a stack of sheets.

Read More...

Pagalbinis tekstas

Informacinis knygos tekstas, padedantis geriau suvokti pagrindinį tekstą ir naudotis leidiniu. Tai turinys, rodyklės, komentarai, literatūros sąrašai.

Read More...

Paginacija

Rankraščio ar leidinio puslapių, skilčių žymėjimas eilės numeriais: dažniausiai arabiškais arba romėniškais skaitmenimis, retkarčiais raidėmis.

Read More...

Pagination

Assembly of type with other line copy into page format. When done by hand, this is makeup or pasteup; when done electronically, it is computer aided pagination (CAP).

Read More...

Pallet

Wooden platform used as a base for loading and moving paper and printed products.

Read More...

Paneigimas

Periodiniame leidinyje paskelbtas redakcijos, asmens arba organizacijos pareiškimas, atmetantis leidinyje paskelbtus neteisingus teiginius ar faktus, pripažįstantis juos esant klaidingais ir klaidinančiais.

Read More...

Paper dummy

Unprinted sample of a proposed printed piece trimmed, folded, and, if necessary, bound using paper specified for the job.

Read More...

Papirusas

Rašomoji medžiaga, pagaminta iš papiruso stiebų ir pradėta vartoti senovės Egipte; senovės rankraštis, rašytas papiruse.

Read More...