Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Vadovas

Informacinis leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo pobūdžio žinios, išdėstytos skaitytojams lengvai suprantama abėcėline, sistemine ar chronologine tvarka.

Read More...

Vadovėlis

Mokomasis leidinys, kuriame suprantamai, sistemingai pagal mokymo programą išdėstyti kurio nors dalyko pagrindai.

Read More...

Vaizdinis leidinys

Leidinys, kurio turinį sudaro vaizdinė grafinė informacija su trumpu aiškinamuoju tekstu arba be jo (albumas, atlasas, atvirukas, estampas, ekslibrisas).

Read More...

Valdytuvas, serveris

Valdantysis kompiuteris, funkcinis įtaisas, teikiantis paslaugas (pagalbą) vietinio kompiuterių tinklo mazgams (tinklo vartotojams).

Read More...

Variantas

To paties kūrinio leidimas su nedideliais autoriaus ar redaktoriaus padarytais teksto pakeitimais; to paties teksto, projekto kitoks parengimas.

Read More...

Velox

Kodak trade name for high-contrast photographic paper. Also refers to a positive made by contact printing a negative to such paper.

Read More...

Vinjetė

Leidinio puošybos elementas; nedidelis, dažniausiai ornamentinis grafikos kūrinys rankraštinės knygos ar spausdinto leidinio antraštiniame lape, teksto (dalies, skyriaus) pradžioje ar pabaigoje.

Read More...

Viršelis

Leidinio apdaras, gaubiantis knygos, žurnalo bloką, saugantis leidinį nuo sužalojimo, jį puošiantis, atliekantis informacinę bei reklaminę funkciją.

Read More...