Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Grain

In paper, the direction in which fibers are aligned. in photography, crystals that make up emulsion on film.

Read More...

Graphic designer

Professional who conceives of the design for, plans how to produce, and may coordinate production of a printed piece.

Read More...

Graviūra

Ant metalo, medžio ar akmens padarytas raižinys (spaudos forma) arba to raižinio atspaudas.

Read More...

Gray scale

Strip of swatches of tone values ranging from white to black used by process camera operators to calibrate exposure times.

Read More...

Graždanka

Rusų raidynas, kirilicos modifikacija, 1708 m. pradėta vartoti (Petro I iniciatyva) pasaulietinėje Rusijos spaudoje, įvedus 5 naujas raides; 1918 m. buvo modifikuota ir tapo dabartine rusų abėcėle.

Read More...

Greitraštis

Rašto sistema, kurioje naudojami sutrumpinimai ir supaprastinti ženklai sakytinei kalbai užrašyti.

Read More...

Grifas

Antspaudas su parašu ar kitokiu rankraštiniu tekstu arba to parašo ar teksto atspaudas dokumente; įrašas antraštiniame lape, nusakantis oficialaus dokumento kategoriją ar jo panaudojimo tvarką.

Read More...

Groteskas

šriftas, kurio raidžių linijos vienodo storio, nėra serifų; naudojamas laikraščių straipsnių antraštėms, skelbimams, afišoms.

Read More...

Gutenbergo išradimas

XV a. viduryje Johano Gutenbergo sukurtas spaudos renkamaisiais spaudmenimis būdas, panaudojus jo išrastą metalinių spaudmenų gamybos ir jų liejimo specialiu prietaisu technologiją bei rankines spausdinimo stakles ( presą ) ir atspaudams gauti pagamintus spaustuvinius dažus.

Read More...

Gutenbergo šriftas

Gotiškasis, smailiųjų raidžių, pirmasis spausdintinis šriftas (tekstūra), kuriuo 1456 m. buvo išspausdinta J. Gutenbergo vadinamoji 42 eilučių Biblija.

Read More...