Close

Vinjetė

Leidinio puošybos elementas; nedidelis, dažniausiai ornamentinis grafikos kūrinys rankraštinės knygos ar spausdinto leidinio antraštiniame lape, teksto (dalies, skyriaus) pradžioje ar pabaigoje.