Close

Enciklopedinis žodynas

Žodynas, kuriame abėcėlės tvarka pateikiami kurios nors mokslo, technikos, gamybos ar kitos srities terminų apibrėžimai, straipsniai apie tos srities darbuotojus, įstaigų ir organizacijų apibūdinimai, apžvalgos.