Close

Operatyvioji poligrafija

Spaudos būdas, kai spaudos forma ne renkama, o reprodukuojama nuo originalo maketo; originalas maketas renkamas paprasta rašomąja mašinėle, specialia renkamąja spausdinimo mašina arba kompiuteriu, o spausdinama ofsetiniu būdu, dažniausiai rotaprintu.