Close

Originalas

Tikras, autentiškas rankraštis ar knyga; tekstas, parašytas autoriaus ranka ar rašomąja mašinėle, surinktas kompiuteriu, piešinys, brėžinys, fotografija, autoriaus peržiūrėti, aprobuoti.