Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Akapitas

Rankraščio ar spaudinio skirsnio, pastraipos pirmoji eilutė, paprastai atitraukta nuo krašto; rankraštinėse ir pirmosiose spausdintose knygose buvo pradedama didesnėmis, ornamentuotomis raidėmis.

Read More...

Akcidencija, akcidencinė spauda

Nedidelės apimties spaustuvės darbai (afišos, anketos, blankai, knygų ir žurnalų aplankalai, kvietimai, reklaminiai prospektai, skelbimai), gauti naudojant įvairius šriftus, garnitūras, iliustracijas; kartais vadinama mažąja poligrafija.

Read More...

Akcinė bendrovė

Įmonių ir ūkinių susivienijimų (tarp jų ir leidyklų, spaustuvių) organizavimo forma, pagrįsta piniginių išteklių centralizavimu, parduodant akcijas (vertybinius popierius) savo steigėjams (uždaroji akcinė bendrovė) arba visiems, pageidaujantiems jų įsigyti (atviroji akcinė bendrovė).

Read More...

Akcizas

netiesioginis mokestis, kuriuo apdedami plačiai vartojami reikmenys, komunikacinės, transporto ir kitos kasdieninės paslaugos, tarp jų ir įvairūs spaudiniai.

Read More...

Aklaspaudė, aklasis įspaudas, blintas

spaudos būdas, kai be dažų įspaudžiami gilūs užrašų, raidžių, skaitmenų arba vaizdų įspaudai popieriuje, kartone, audinyje, polimerinėje medžiagoje; taip dažniausiai puošiamos knygos su pigmentuotais plastikiniais viršeliais.

Read More...

Akronimas

raidinė santrumpa; sutrumpintas pavadinimas, kurį sudaro pirmosios pilnojo pavadinimo savarankiškų žodžių raidės (kartais jas užrašant taip, kaip jos tariamos), pvz., ELTA – Lietuvos telegramų agentūra.

Read More...

Akutė

spausdinamasis (viršutinis) literos galvutės paviršius, paliekantis atitinkamos raidės arba ženklo atspaudą popieriuje.

Read More...

Albertipija, fototipija

Ploščiaspaudės būdas toniniams originalams dauginti, kurio spaudos forma, pagaminta iš stiklo plokštės, padengtos šviesai jautriu želatinos sluoksniu, veikiama fotomechaniniu būdu, perteikia šviesių bei tamsių tonų atspalvius.

Read More...

Aldinas

Antikvos šrifto atmaina, Venecijos spaustuvininko Aldo Manucijaus spaustuvėje sukurtas ir vartotas apvalių kontūrų talpus pusjuodis šriftas, XV a. pabaigoje pakeitęs iki tol vartotą gotiškąjį kampuotą šriftą.

Read More...

Algrafas, algrafija

Plokščiaspaudės būdas plakatams, meno kūrinių reprodukcijoms, žemėlapiams spausdinti ofsetinėmis mašinomis su 0,6–0,8 mm storio aliuminio formomis.

Read More...

Alonimas

Slapyvardis, kito asmens pavardė ir (ar) vardas, kuriuo autorius pasirašo savo kūrinį; tikriniu žodžiu vadinamo asmens, daikto vardo kitas variantas.

Read More...

Anaglifija

spaustuvinis erdvinio atvaizdo gavimo būdas; erdviškumas matomas tik pro stereoskopinius akinius.

Read More...

Ananimas

Slapyvardis, sudarytas iš atvirkščia tvarka išdėstytų autoriaus pavardės ar vardo raidžių.

Read More...

Anilininė spauda, fleksografinė spauda

Iškiliaspaudės būdas etiketėms, pakuotei, reklamos leidiniams spausdinti rotacinėmis kelių sekcijų (spalvų) spausdinimo mašinomis, naudojant elastingas (gumines, poliuretanines) spaudos formas, ant įvairių rūšių popieriaus, celofano, sintetinės plėvelės, metalo folijos greitai džiūstančiais pigmentiniais arba nepigmentiniais dažais.

Read More...

Anonimas

Nepasirašyto kūrinio ar publikacijos autorius (nežinomas arba nuslėpęs savo pavardę).

Read More...