Close

Akcinė bendrovė

Įmonių ir ūkinių susivienijimų (tarp jų ir leidyklų, spaustuvių) organizavimo forma, pagrįsta piniginių išteklių centralizavimu, parduodant akcijas (vertybinius popierius) savo steigėjams (uždaroji akcinė bendrovė) arba visiems, pageidaujantiems jų įsigyti (atviroji akcinė bendrovė).