Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Atspaudas

Iš spaudos formos poligrafiniu būdu ar iš kompiuterio atminties spausdintuvu gauta kopija popieriuje arba kitoje informacijos laikmenoje; spausdinto teksto kopija, padaryta specialiu dauginimo aparatu; leidybinės produkcijos apskaitos vienetas: leidinio atspaudų skaičius lygus jo lankų skaičiui, padaugintam iš tiražo.

Read More...

Atvirukas

Vaizdinis kortelės formos spaudinys, kurio vienoje pusėje paprastai yra piešinys, fotografija ar reprodukcija, o kitoje – vaizdą aiškinantis tekstas arba tuščias plotas, skirtas užrašui.

Read More...

Autografas

Autoriaus, leidėjo, vertėjo, dailininko įrašas ir (ar) parašas leidinyje; kūrinio ar kito teksto rankraštis, rašytas paties autoriaus.

Read More...

Autografija

Litografinės spaudos formos gaminimo būdas, kai dailininko litografiniu tušu nupieštas vaizdas iš autografinio popieriaus perspaudžiamas ant litografinio akmens arba cinko plokštės.

Read More...

Autoriaus (autorinės) teisės apsaugos ženklas ©

Tarptautinis sutartinis ženklas C (pirmoji anglų kalbos žodžio copyright (kopijavimo teisė) raidė), kuriuo (paprastai antraštinio lapo kitoje pusėje) žymimas išspausdintas kūrinys (leidinys), kartu nurodant autorystės teisę turinčio asmens pavardę ar tokią teisę turintį leidėją, leidimo metus.

Read More...

Autoriaus teisė, autorinė teisė

Civilinės teisės normos, reguliuojančios teises ir pareigas, susijusias su mokslo, meno, literatūros kūrinių sukūrimu, jų skelbimu ir naudojimu, ir nustatančios asmens autorystės teisę, jo teisę skelbti ir platinti kūrinį, gauti honorarą ir kita.

Read More...

Autorinė licencinė sutartis

Sutartis, kuria autorius arba jo teisių perėmėjas suteikia individualiam leidėjui ar organizacijai teisę pasinaudoti kūriniu, taip pat ir išverstu į kitą kalbą arba perdirbtu, sutartyje numatytomis sąlygomis ir nustatytą laiką, mokant atitinkamą atlyginimą.

Read More...

Autorinė pataisa

Teksto pakeitimas ar papildymas, padarytas autoriaus spaudai rengiamame rankraštyje arba parengtame kūrinyje, dokumente.

Read More...

Autorinė sutartis

Leidėjo sutartis su autoriumi ar jo įpėdiniu dėl mokslo, meno, literatūros ir kitų kūrinių skelbimo ir naudojimo, reglamentuojanti autoriaus ir leidėjo teisinius santykius, teksto pateikimo laiką, pagrindinius tekstui keliamus reikalavimus, specifines sąlygas, autorinio atlyginimo dydį, išmokėjimo tvarką ir kita.

Read More...

Autorinis egzempliorius

Tam tikras leidinio egzempliorių skaičius, kuriuos leidėjas nemokamai duoda knygos autoriui, bendraautoriams, vertėjui, sudarytojui, dailininkui, leidiniui išėjus iš spaudos.

Read More...

Autorinis lankas

Leidinio apimties matavimo vienetas, lygus 40 000 spaudos ženklų (ženklas – kiekviena raidė, skaitmuo, skyrybos ženklas, tarpas tarp žodžių), arba 700 eilučių eiliuoto teksto, arba 3000 kadratinių centimetrų iliustracijų; autoriniais lankais apskaičiuojamas autorių, vertėjų, sudarytojų, dailininkų darbas, nustatoma kūrinio apimtis.

Read More...

Autorius

asmuo, sukūręs mokslo, technikos, literatūros, meno, žurnalistikos ar kitokį kūrinį ir atsakantis už jo turinį.

Read More...