Close

Techninis redagavimas

Literatūriškai suredaguoto teksto parengimas spaudai pagal poligrafijos reikalavimus: apimties apskaičiavimas, šriftų, formato, kitų techninių parametrų nustatymas, teksto ir iliustracijų išdėstymas leidinio puslapiuose.