Close

Žurnalistika

Specifinė profesinė ir kūrybinė veikla, susijusi su visuomenei svarbios informacijos rinkimu, tyrimu, apdorojimu ir operatyviu skelbimu periodiniuose leidiniuose, per radiją, televiziją bei kitose visuomenės informavimo priemonėse; visuomenės informavimo priemonių (žiniasklaidos) sistema; mokslo sritis, tirianti visuomenės informavimo priemonių istoriją, teoriją ir praktiką, kai kurias leidybos ir poligrafijos problemas.