Close

Baitas

Informacijos kiekio vienetas, skirtas vienam rašto simboliui (raidei, skyrybos ženklui, skaitmeniui) koduoti; jį sudaro gretimų dvejetainių skilčių grupė (paprastai aštuoni bitai), kuria skaitmeninė skaičiavimo mašina (kompiuteris), perduodama, saugodama ir apdorodama informaciją, operuoja kaip vienetu.