Close

Kaip užsakyti?

SPAUDOS DEPARTAMENTAS teikia spaudos pagal užsakymą paslaugas, visi gaminiai skaičiuojami individualiai įvertinant pasirinktas medžiagas ir technologijas.

Archives

SUSISIEKITE

Atsiųskite užklausą arba susisiekite su mumis bet kokiu kitu jums patogiu būdu. Visais spaudos klausimais konsultuojame nemokamai.

KAINA

Sudarysime jus dominančių spaudos gaminių ir paslaugų specifikaciją, pagal kurią paskaičiuosime kainą ir pateiksime pasiūlymą.

MAKETAS

Sukursime jus dominančio gaminio dizainą, sumaketuosime ir paruošime spaudai. Turimus PDF failus nemokamai galite pasitikrinti čia.

GAMYBA IR PRISTATYMAS

Laikydamiesi suderintų terminų ir kokybės standartų pagaminsime jūsų užsakytus spaudos/reklamos gaminius ir organizuosime jų pristatymą.

Lederinas

Knygų viršeliams naudojamas medvilninis audinys arba popierius, aptrauktas elastinga nitroceliuliozės su pigmentais plėvele.

Read More...

Legible

Characteristic of copy having sufficient contrast with the paper on which it appears and determined by such features as typeface, size, leading, and quality of printing.

Read More...

Leidėjas

Asmuo, leidykla arba kita įstaiga bei organizacija, turinti leidybos teisę ir atsakinga už leidinio išleidimą bei platinimą.

Read More...

Leidėjo ženklas

Firminis leidėjo ženklas, rodantis leidinio priklausomybę jam; tai gali būti emblema, herbas, leidėjo inicialai ir kita.

Read More...

Leidimas

Knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų spaudinių gamybos organizavimas; leidinio egzemplioriai, išspausdinti nuo vieno spaustuvinio rinkinio; kelis kartus kartojamo leidinio eilės numeris.

Read More...

Leidimo duomenys

Duomenys apie spaudinio leidimo vietą, leidėją ir leidimo metus, pateikiami antraštinio lapo apatinėje dalyje; gali būti nurodyti dar ir priešantraštiniame lape, viršelyje ir kitur.

Read More...

Leidinio apimtis

Leidinio dydis autoriniais lankais (aut. l.), leidybiniais apskaitos lankais (leidyb. apsk. l.), spaudos lankais (sp. l.) arba lapų bei puslapių skaičiumi (lap., p.).

Read More...

Leidinio formatas

Leidinio puslapio plotis ir aukštis. Knygos formatas paprastai nurodomas pagal spaudos popieriaus lapo matmenis (ilgį ir plotį) centimetrais ir iš jo gautų puslapių (lapo dalių) skaičių arba tiesiog matuojant knygos puslapį milimetrais (pavyzdžiui, 70×100/16 arba 170×240 mm), o laikraščio – pagal spaudos popieriaus lapo lenkimų skaičių (formatas A2 – 1 lenkimas, A3 – 2 lenkimai, […]

Read More...

Leidinio galvutė

Periodinio leidinio pavadinimas, paantraštė, šūkis, priklausomybės nurodymas ir kiti duomenys, pateikti prie leidinio pavadinimo pirmajame (laikraščio), antrajame arba trečiajame (žurnalo) puslapyje.

Read More...

Leidinio kaina

Leidinio vieno egzemplioriaus mažmeninė kaina, dažniausiai nurodoma jo metrikoje ir viršelyje; apskaičiuojama pagal vieno egzemplioriaus savikainą, jo realizavimo išlaidas ir planuojamą pelną.

Read More...

Leidinio maketas

Parengiamasis leidinio egzempliorius prieš spausdinant tiražą, teksto ir iliustracijų montavimo puslapiuose pavyzdys.

Read More...

Leidinio metrika

Duomenys apie leidėją ir leidinį, spausdinami nustatyta forma (pagal atitinkamą standartą) paskutiniame leidinio puslapyje arba kitoje antraštinio lapo pusėje. Ją sudaro: visuomenės informavimo priemonės steigimo liudijimo numeris; pasirašymo spaudai data; apimtis spaudos lankais arba leidybiniais apskaitos lankais; tiražas; užsakymo spaustuvėje numeris; leidėjo pavadinimas; spaustuvės pavadinimas ir adresas; kaina.

Read More...

Leidinio planas

Autoriaus teikiamo leidėjui išleisti kūrinio trumpas apibūdinimas, nurodant paskirtį, struktūrą, kiekvieno skyriaus turinį ir apimtį.

Read More...

Leidinio priedas

Papildomas, pridėtinis spaudinys, leidžiamas kartu su pagrindiniu laikraščiu ar žurnalu (vidinis priedas) arba atskirai nuo jų (savarankiškas priedas).

Read More...

Leidinio prospektas

Leidėjui autoriaus pateikiamas išplėstinis planas, kuriame išdėstoma būsimojo leidinio turinys, paskirtis, struktūra, apimtis; juo leidėjas remiasi sudarydamas sutartį su autoriumi, paskui pagal jį tikrina, ar autoriaus pateiktas originalas atitinka sutarties sąlygas.

Read More...

Leidinio rūšis

Leidinio požymis, skiriantis jį nuo kitų pagal informacijos pobūdį. Būna oficialusis, masinis (universalus), specialusis, mokslinis, mokslo populiarinimo, mokomasis, gamybinis, normatyvinis, informacinis, reklaminis, grožinis.

Read More...

Leidinio specifikacija

Dokumentas, kurį kartu su leidinio originalu leidėjas pristato spaustuvei, pateikdamas techninius nurodymus dėl leidinio spausdinimo, brošiūravimo, įrišimo.

Read More...

Leidinio tipas

Modelis, apibrėžiantis bendrus grupės leidinių požymius bei nusakantis bet kurio tos grupės leidinio esmę, jo individualumą. Leidinio tipas yra laikraštis, žurnalas, kalendorius, albumas, almanachas, vadovėlis, žodynas ir kt.

Read More...