Close

Bačėno šriftas

Lietuvių dailininko grafiko Vytauto Bačėno sukurtas spaustuvinis apvalių bruožų stambokais taškais šriftas, plačiau vartotas 6–7-ajame dešimtmetyje linotipiniam rinkimui (8–12 punktų) bei stambaus kegelio eilutėms lieti (16–42 punktų); pagal piešinį buvo gaminamas tiesus ir kursyvinis normaliai šviesus šriftas.